MĚŘIČE TEPLA || ČIŠTĚNÍ VÝMĚNÍKŮ || HYDRONICKÉ VYVAŽOVÁNÍ POTRUBNÍCH SÍTÍ

CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ VÝMĚNÍKŮ TEPLA (I JINÝCH ZAŘÍZENÍ) OD VODNÍHO KAMENE A DALŠÍCH USAZENIN

Chemické čištění – proč čistit?

Vodní kámen je výborný izolant – vrstva 0,1 mm snižuje účinnost výměníku až o 30%. Tato vrstva naroste v průměrně tvrdé vodě za 6 měsíců. Po 12 ti měsících může být vrstva až 0,5 mm a po 18 ti měsících již čištění nemusí být účinné!

Během provozu může docházet k zanášení výměníků různými úsadami v závislosti na typu protékajícího média. Většinou je důvodem špatná kvalita vody v kombinaci s nevhodným tepelným režimem. Pro jednotlivé aplikace jsou typické úsady, jejich tvorba i jejich odstraňování.

Při přípravě TUV jsou typické vápenné a vápeno – hořečnaté inkrusty. Likvidaci provádíme pomocí kyselin. V okruzích s upravenou vodou je zbytková vápenná tvrdost nízká a vytvářejí se zde ve zvýšené míře železité úsady, zejména oxidy, často kombinované s vápennými složkami. Likvidace těchto inkrust je obtížnější tím více, jak v nich roste podíl železa. Zde je zapotřebí použít podstatně agresivnější kyseliny. Biologické úsady, jako je tuk, olejové a ropné látky, apod. lze likvidovat pomocí louhů s vysokou alkalitou. V chemických procesech pak vznikají velmi složité úsady, často ve formě komplexů a je obvykle třeba čistící směsi odzkoušet.

Při chemickém čištění je nejdůležitější vyvarovat se použití činidel, které narušují samotný výměník a v každém případě dbát doporučení výrobce. Další důležitou věcí je postupovat v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy! U pájených výměníků je další omezení v použité pájce, což je obvykle měď.

U nerozebíratelných výměníků nesmí dojít k úplnému zanesení!!! Nemůže-li činidlo protékat výměníkem,je čištění často bezvýsledné.

Cena čištění je určena po ukončení prací, protože délka čištění a objem použitých chemikálií jsou závislé na objemu usazenin a stavu znečištění.

Likvidaci odpadu z proplachovaných zařízení je povinen zajistit objednatel (není možno určit druh a původ usazenin).

Referenční zakázky: 
Výměníky UT a TV  – Tepelné hospodářství Kadaň
Deskový výměník TV – Nemocnice s poliklinikou Kadaň

Katalogové listy čistících prostředků  

VSBM1

VSBM1

NOVALON

NOVALON

K 3 i

K 3 i

K 3

K 3

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní listy  

Bezpečnostní list NOVALON 2000

Bezpečnostní list NOVALON 2000

Bezpečnostní list NOVALON

Bezpečnostní list NOVALON

Bezpečnostní list K 3 i

Bezpečnostní list K 3 i

Bezpečnostní list K 3

Bezpečnostní list K 3

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní list VIKTOR ČISTIČ

Bezpečnostní list VIKTOR ČISTIČ

kogenerační jednotka  – skládkový plyn